Login :
Hasło :
nie masz konta ? zarejestruj się


lodoweczka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu lodoweczka.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://lodoweczka.pl/polityka_prywatnosci.html.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: lodoweczka.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu lodoweczka.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu lodoweczka.pl, nie subskrybować biuletynu (newslettera) lodoweczka.pl oraz nie zakładać konta w serwisie lodoweczka.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu lodoweczka.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, do której dane są niezbędne.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych biuletynów należących do lodoweczka.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu subskrybentowi biuletyn. Imię pozwala lodoweczka.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

lodoweczka.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lodoweczka.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu lodoweczka.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów lodoweczka.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych lodoweczka.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Regulamin|Polityka prywatności|Forum|Kontakt


© lodoweczka.pl 2008created by :